dvärgpinscher chihuahua skillnader

Skillnader mellan dvärgpinscher och chihuahua

Dvärgpinscher och chihuahua är båda små raser, men det finns några viktiga skillnader mellan dem. I denna artikel kommer vi kort och gott gå igenom dessa. Det finns även en blandras mellan dem båda.

  • Storlek: Dvärgpinscher är lite större än chihuahua, med en genomsnittlig mankhöjd på 25-30 cm jämfört med chihuahuans 19-24 cm.
  • Ursprung: Dvärgpinscher har sitt ursprung i Tyskland, medan chihuahua är en mexikansk ras.
  • Personlighet: Båda raserna är självsäkra och envisa, men chihuahua är oftare ängsligare och än dvärgpinschers.
  • Päls: Båda har tät och glansig päls, men dvärgpinscher har oftare kort päls, medan chihuahua har en längre, mjukare päls.
  • Aktivitetsbehov: Bådadera har mycket högt aktivitetsbehov, men dvärgpinscher har i regel lite mindre och tarvar inte lika många dagliga promenader.
  • Fryser på vintern: De fryser på vintern på grund av att de är så små. Så du behöver använda hundkläder under promenaderna, och i vissa fall även hundtäcke på nätterna.
  • Hälsa: Båda raserna är kända för att ha vissa specifika hälsoproblem, men chihuahuan är mer benägna att utveckla sjukdomar som tandproblem och hypoglykemi, medan dvärgpinscher är mer benägna att utveckla sjukdomar som patellaluxation.

Så sammantaget är dvärgpinscher och chihuahua väldigt lika varandra på många olika sätt. Det är viktigt att förstå de specifika egenskaperna hos varje ras innan du bestämmer dig för vilken som passar dig.

Similar Posts