fågelhundar

Fågelhundar

Fågelhundar är en viktig del i jakt på fågel och småvilt. Dock ska du vara medveten om att det finns fyra typer som alla är tränade på olika sätt. Därför komme vi gå igenom de stående, stötande, apporterande och skällande typerna i denna artikel. Vidare är dessa typer av hundar ett utmärkt sällskap för människor som älskar friluftsliv och jakt i allmänhet.

4 typer av fågelhundar

Det finns totalt fyra typer som du bör känna till. Nedan förklarar vi skillnaderna och ger exempel på hundar som lämpar sig för respektive typ.

Stående fågelhund

Stående fågelhundar är den mest vanliga typen av fågelhund och används för att peka ut platsen för fågel eller annat småvilt. Dessa hundar har en mycket god syn och en mycket stark instinkt att jaga. De är utbildade att stå stilla när de ser en fågel och signalera jägarens position med ett pekande.

När hunden markerat var fågeln befinner sig så skrämmer hunden fågeln, varpå fågel flyger upp och kan skjutas av jägaren.

Stötande fågelhund

Stötande fågelhundar är en annan vanlig typ och används för att driva fågeln från sitt gömställe. Dessa hundar är mer aktiva än de stående och attackerar ofta på eget bevåg. De stötande hundarna jagar inte bara fåglar, utan småvilt i allmänhet.

Apporterande fågelhund

Apporterande fågelhundar är en viktig typ av fågelhund som används för att hämta upp skjutna fåglar. Dessa hundar är mycket lojala och har ett fantastiskt doftsinne. De är utbildade att hämta upp fågeln och bära den tillbaka till jägaren utan att skada den. Vidare är de otroligt bra simmare eftersom de inte sällan behöver simma ut i vattnet för att hämta upp skadeskjutna fåglar.

Ett exempel på en apporterande fågelhund är jaktlabradoren som är retriever i botten, och du som har koll på din engelska vet säkerligen att ”retrieving” betyder ”hämta”.

Skällande fågelhund

Skällande fågelhundar är utbildade att skälla för att skälla så fort fågeln flugit till ett visst träd. Detta signalerar till jägaren var fågeln befinner sig så de enklare kan skjuta dem. De vanligaste fåglarna som skällande hundar markerar är ripa, orre och tjäder.

Sammantaget är fågelhundar en viktig del i jakten på fågel och andra småvilt. Var och en av dessa fyra typer har en unik roll i jakten och är viktig för att göra jakten så effektiv och rolig som möjligt. Nåt du bör känna till är att det finns en ras som klarar av att spela hela tre av rollerna som vi nämnde ovan, och detta är tollare, som är en stötande, apporterande och stående fågelhund.

Lista över alla fågelhundsraser

fågelhund raser
 • Samojed (enbart som trädskallare för fåglar)
 • Vizsla
 • Lagotto romagnolo
 • Weimaraner
 • Pointer
 • Tollare
 • Setter (Engelsk, Irländsk, Gordon)
 • Spaniel (Cocker, English Springer, Welsh)
 • Labrador Retriever
 • Welsh Corgi (ej framavlad för syftet, men kan bli utmärkt på apportering med rätt träning)
 • Golden Retriever
 • Brittany
 • German Shorthaired Pointer
 • American Brittany
 • Jaktlabrador
 • Flat Coated Retriever
 • Chesapeake Bay Retriever
 • Wirehaired Pointing Griffon
 • Curly Coated Retriever

Detta är inte en komplett lista, men det ger en idé om de mest använda fågelhundsraserna. Olika raser har som sagt olika styrkor och svagheter när det gäller jakt och det är viktigt att välja rätt ras för ens behov och preferenser, beroende på om du vill ha en stående, stötande, apporterande eller skällande hund.

Så tränar man en fågelhund

Träning av en fågelhund är en process kräver både tid och tålamod, men det är också en rolig och givande upplevelse. Här är stegen för att träna någon av de ovanstående raserna från början till slut:

 1. Grundläggande kommandon: Börja med grundläggande kommandon som ”sitt”, ”kom”, ”stanna” och ”vänta”. Dessa kommandon är viktiga för att bygga en grundkommunikation med din hund.
 2. Apportering: Efter att hunden har lärt sig grundläggande kommandon, kan du börja träna den att hämta objekt och bära dem tillbaka till dig. Denna träning hjälper till att bygga den apporterande instinkten som är så utmärkande för fågelhundar.
 3. Markering och stående träning: Nästa steg är att träna hunden att peka på platsen där den har sett en fågel. Detta kan göras genom att använda en markör, som en flagga, och belöna hunden när den pekar på den.
 4. Stöta: När hunden har lärt sig att peka ut fågeln kan du börja träna den att stöta. Detta kan göras genom att helt enkelt gå ut i skogen, leta upp en fågel, och träna hunden att skrämma ut den från sitt gömställe.
 5. Fortlöpande träning: Fågelhundsträning är en fortlöpande process och det är viktigt att fortsätta träna och öva regelbundet för att upprätthålla hundens färdigheter.

Det är också viktigt att träna hunden med positiv förstärkning, såsom belöningar och uppskattning, och att undvika negativ förstärkning, såsom straff eller tvång. Du måste lära känna hunden individuella personlighet och utgå från denna.

Vanliga frågor och svar om fågelhundar

Vad är en fågelhund och vad är den använd för?

Det kan vara olika raser som alla är speciellt utbildade för att hjälpa till med jakt på fågel. De används bl.a. för att hitta, peka på och apportera fågel till jägaren.

Vilka är de vanligaste fågelhundsraser?

Några av de vanligaste raserna är Weimaraner, Pointer, Setter (Engelsk, Irländsk, Gordon), Spaniel (Cocker, English Springer, Welsh), Labrador Retriever, Golden Retriever, och German Shorthaired Pointer.

Varför är fågelhundar så speciella?

Fågelhundar är speciella på grund av deras instinkt och träning för att hitta och apportera fågel till jägaren. De har också en naturlig förmåga att arbeta tillsammans med jägaren och att lätt anpassa sig till olika jaktsituationer.

Hur tränar man en fågelhund?

En fågelhund tränas genom en kombination av grundläggande kommandon, apporteringsträning, markerings- och pekträning, drivträning, skällträning, fältarbete och fortlöpande träning. Således krävs det en hel del tid och tålamod.

Kan en fågelhund även användas för andra former av jakt?

Ja, vissa raser har också utbildats och används för andra former av jakt som t.ex. småvilt.

Vad är den bästa åldern för att börja träna en fågelhund?

De flesta raserna börjar tränas när de är unga, mellan 8-12 veckor gamla. Detta är en optimal tid då hunden är mottaglig för träning och lär sig snabbt.

Sammanfattning

Fågelhundar är hundar som är speciellt utbildade för jakt på fågel. De används för att hitta, peka och apportera fågel till jägaren. De vanligaste raserna inkluderar Weimaraner, Pointer, Setter, Spaniel, Labrador Retriever och German Shorthaired Pointer.

Fortsättningsvis tränas de genom en kombination av grundläggande kommandon, apporteringsträning, markerings- och pekträning, drivträning, skällträning, fältarbete och regelbunden träning över tid för att bibehålla deras kapacitet.

Similar Posts