kastrera hund pris

Pris för kastrering av hund

Priset för att kastrera en hund varierar beroende på ålder, kön och ras, men kostnaden är i regel mellan 4000 – 6000 kr för en tik, och 1000 – 3000 kr för en hane. Kemisk kastrering är oftast billigare, men det är oftast dyrare i längden.

I den här artikeln kommer du bland annat lära dig för- och nackdelar, hur du hittar kliniker som genomför kastreringen på bästa sätt, samt hur hundarna mår efter kastreringen och vad du således kan förvänta dig.

InformationTikHanhund
Pris för kirurgisk kastrering4000 – 6000 kr1000 – 3000 kr
Pris för kemisk kastrering 2000 – 4000 kr500 – 1000 kr
Mående efterLugnareKnappt märkbar
Ingår i hundförsäkringVarierarVarierar
FördelarFärre reproduktionsproblemMinimerar aggressivt beteende
NackdelarFörsämrat luktsinneRisk för övervikt
Jämförelsetabell mellan tikar och hanhundar – Mer utförlig information i artikeln

Vad kostar det att kastrera en hund?

Priset för en hundkastrering varierar som sagt beroende på faktorer som storlek, ålder, kön och ras, men det ligger oftast mellan 1000 – 6000 kr. Kostnaderna inkluderar ofta undersökning, narkos, operation och vård efter operationen.

Vad är priset för att kastrera en hanhund?

Priset för att kastrera en hanhund är ofta lägre än för att sterilisera en tik på grund av att operationen helt enkelt är enklare. Priset tenderar att hamna mellan 1000 – 3000 kr.

Vad är priset för sterilisering av tik?

Priset för att sterilisera en tik är oftast något högre än för en hanhund. Förvänta dig en kostnad mellan 4000 – 6000 kr, men det varierar beroende flera faktorer som sagt.

kastrera tik pris

Vad är en kemisk kastrering?

Kemisk kastrering är en form som inte involverar kirurgi. I stället för att ta bort de fysiska könsorganen, får hunden en injektion eller tar en tablett som innehåller läkemedel som påverkar hormonproduktionen. Detta leder till en minskning av hormonproduktionen och en minskning av de typiska hormonrelaterade beteendena, såsom att markera territorium och att bli aggressiv. Kemisk kastrering är ett alternativ för hundägare som önskar begränsa hormonrelaterade problem hos deras hundar – utan kirurgi.

Vad kostar en kemisk kastrering?

kemisk kastrering hund kostnad

Priset för en kemisk kastrering varierar också, men det är oftast billigare än en kirurgisk kastrering. En kemisk kastrering kräver ofta återkommande injektioner och det totala priset kan därför bli högre än för en kirurgisk kastrering. I genomsnitt kostar det 2000 – 4000 kr för tikar och 500 – 1000 kr för hanar. Men det finns alltså en risk att priset kan bli både lägre och högre beroende på antalet behandlingar som krävs.

Blir en tik lugnare av kastrering?

Ja, en tik blir definitivt lugnare efter kastrering. Kastrering kan reducera det hormonella drivet att jaga, leka och visa aggression, men det är inte garanterat. Effekterna på beteende varierar från hund till hund och det är viktigt att diskutera med en veterinär. Rasen har här en stor inverkan på hur tiken mår efter kastreringen.

Hur mår en hanhund efter kastrering?

De flesta hanhundar mår bra efter kastrering och den fysiska återhämtningen tar vanligtvis bara några dagar. Majoriteten av hanhundar visar inte någon märkbar förändring i beteende efter operationen. Men återigen skiljer sig detta från ras till ras.

Går kastreringen på hundförsäkringen?

Om kastreringen går på din hundförsäkring beror på din personliga försäkringspolicy. Många försäkringar täcker inte kastrering – något som många faktiskt tror. Därför råder vi dig att kontakta din försäkringsgivare för att ta reda på om din policy täcker kostnaderna.

När ska man kastrera hanhund?

Det är vanligt att kastrera hanhundar när de är mellan 6 och 12 månader gamla. Det är viktigt att rådgöra med en veterinär för att avgöra den bästa tiden för kastrering, beroende på hundens hälsa, ras och beteende.

Nackdelar med att kastrera hanhundar

 • Förlust av testosteron: Kastrering tar bort hundens testosteron, vilket kan påverka hans beteende och personlighet.
 • Övervikt: Eftersom hundar kastrerade på grund av hormonförändringar kan ha en tendens att äta mer och röra sig mindre, kan de lättare bli överviktiga. Så se upp med kosten och ta med dem på regelbundna promenader.
 • Risk för sjukdomar: Kastrering kan öka risken för vissa hälsoproblem, såsom urinvägsinfektioner och bukspottkörtelproblem.
 • Påverkan på välbefinnande: Det kan påverka hundens välbefinnande och humör, så det är viktigt att överväga denna beslut noga.
 • Risk för komplikationer under ingreppet: Som med alla kirurgiska procedurer så finns det risk för komplikationer. Detta är något du måste kontemplera innan så du är förberedd på eventuella risker.

Fördelar med att kastrera hanhundar

 • Minimerar aggressivt beteende: Det bidrar till att minska aggressivt och dominant beteenden hos vissa hanhundar.
 • Förhindrar oönskade kullar: Givetvis förhindrar det även fortplantning och hjälper till att begränsa antalet oönskade valpar.
 • Minskar risken för cancer: En högst påtaglig fördel är att det även minskar risken för vissa typer av cancer, som prostata- och testikelcancer.

Nackdelar med att kastrera tikar

 • Ökad risk för vissa typer av cancer: Kastrering kan öka risken för juvertumör.
 • Försämrat luktsinne: Reducerar mängden av luktproducerande körtlar, vilket kan göra att tiken får ett försämrat luktsinne.
 • Förändringar i beteende: Vissa tikar kan uppleva förändringar i beteende efter kastrering, såsom ökad aggression eller ångest och nedstämdhet. Även metabolismen kan påverkas negativt. Varje tik reagerar annorlunda.
 • Kostnader: Kastrering av en tik är som sagt dyrare än vad det är för hanar, och kan vara en kostnadsbelastning för vissa hundägare.

Fördelar med att kastrera tikar

 • Minskad risk för reproduktionsproblem: Minskar risken för sjukdomar och problem relaterade till reproduktionen, som livmoderinflammation och skendräktighet.
 • Minskad benägenhet att löpa: Tikar som löper har en stark dragningskraft att söka efter hanar. Kastrering minskar den här benägenheten, vilket är skönt för många hundägare.
 • Slutar jucka: Många hundägare ställer sig frågande till varför tikar juckar i tid och otid, och i somliga fall är det just för att de inte är kastrerade ännu.

Sammanfattning

Kastrering och sterilisering är en vanlig medicinsk procedur för att kontrollera fortplantning hos hundar. Både hanar och tikar kan kastreras, antingen genom en kirurgisk operation eller genom en kemisk kastrering. Kostnaden varierar beroende på plats, valet av kirurg, ras och huruvida den är kirurgisk eller kemisk. Kirurgisk är vanligtvis mer pålitlig men också dyrare än kemisk.

Fördelarna inkluderar minskad risk för vissa hälsoproblem, minskad risk för att springa bort eller visa aggression, samt minskad risk för cancer och andra hälsoproblem hos tikar. Nackdelarna inkluderar möjlig viktökning, förändringar i beteende och minskad muskelmassa för hanhundar.

Det är viktigt att konsultera en veterinär för att avgöra om kastrering är det bästa valet för din hund och för att förstå alla för- och nackdelar. Sammantaget är det ett stort beslut för hundägare att ta, men det är samtidigt viktigt att överväga för att säkerställa sin hunds hälsa och välbefinnande på lång sikt.

Similar Posts