lydnadsträning amstaff

Lydnadsträning för amstaff

Lydnadsträning för amstaff är extremt viktig från en tidig ålder, och en grundläggande faktor för att skapa en trygg och harmonisk relation mellan dig och din hund. Men det kräver att du är beslutsam och avsätter tillräckligt med tid, samt att du tränar dem regelbundet.

Här är därför några tips om lydnadsträning för amstaff:

 1. Börja tidigt

  Börja lydnadsträningen så tidigt som möjligt, från när din amstaff är en valp. Ju tidigare du börjar, desto lättare kommer det att vara att etablera en god relation mellan dig och din hund.

 2. Var positiv

  Använd positiv förstärkning under lydnadsträningen, som belöningar och uppmuntran, för att öka motivationen hos din hund.

 3. Var konsekvent

  Var konsekvent i dina kommandon och förväntningar på din hund. Du får absolut inte reagera på ett sätt en dag, och på ett annat sätt under en annan dag – det skapar bara förvirring för din amstaff.

 4. Visa prov på tålmodighet

  De kan vara envisa och det kan ibland ta tid för dem att lära sig nya kommandon. Var tålmodig och uppmuntrande under träningsprocessen. Försök att inte bli frustrerad, för det kommer hunden garanterat märka, och det är definitivt inte den energin du vill sprida.

 5. Regelbundenhet är A och O

  Lydnadsträning för amstaff måste ske dagligen för bästa resultat. Korta, dagliga träningssessioner är mer effektiva än längre sessioner mer sällan.

 6. Gör träningen rolig

  För att hålla din hunds intresse vid liv, variera träningsövningarna och gör träningen rolig och utmanande för din hund.

 7. Träna på olika platser

  Lydnadsträningen bör i bästa fall ske på olika platser för att hjälpa din hund att lära sig att beteendet inte är platsspecifikt, utan att du som hundägare förväntar dig samma beteende i olika miljöer. Dessutom blir det omväxlande för din amstaff och således mer stimulerande, vilket öppnar upp sinnet för inlärning.

 8. Var beslutsam

  Du får absolut inte vara obeslutsam och velig med hundraser som är så pass starka som en amstaff. De vill ha en stark ledare att följa, inte någon de känner att de kan få lite hur som de vill med.

Följer du denna lydnadsträning för din amstaff kommer hunden bli en väluppfostrad och harmonisk medlem av din familj. Lydnadsträning är en viktig del av ägandet av en hund, så se till att avsätta tid och ansträngning för att upprätthålla en god relation med din hund.

Similar Posts